Cześć, gratulujemy odnalezienia skarbu Kapitana Blackthorna.

Jeśli masz ochotę na więcej zagadek, oddajemy w twoje ręce kod do www.zagadkowy.pl:

CEGEF2024

Kod możesz wykorzystać do zakupu jednego pokoju zagadek online. Po dodaniu wybranego pokoju do koszyka i wpisaniu kodu, cena pokoju zostanie obniżona do zera.

Jeśli chciałbyś rozwiązać zagadkę kryminalną, wykonać Misję Offsite czy przejść przez mobilny pokój zagadek skontaktuj się z nami: biuro@cudotwornia.com

__

Hello, congratulations on finding Captain Blackthorn’s treasure.

If you’re up for more puzzles, we present you with a code for www.zagadkowy.pl:

CEGEF2024

You can use this code to purchase one online escape room. After adding the chosen room to your cart and entering the code, the price of the room will be reduced to zero.

If you would like to solve a criminal mystery, complete the Mission: Offsite, or go through a mobile escape room, contact us: biuro@cudotwornia.com