Brawo. Skarbek jest z Was dumny!

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki gry zostaną ogłoszone w naszych mediach społecznościowych, a zwycięskie drużyny zostaną powiadomione o wygranej za pośrednictwem poczty email. Nagrody będą przekazywane w sposób ustalony ze zwycięzcami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego : )