1 INSTRUKCJA | INSTRUCTION
2 IGK1
3 IGK2
4 IGK2
5 IGK2
6 IGK2
7 IGK5
8 IGK3
9 BOISKO | FIELD
10 SHUTTLE BUS

Y to T, T to Y, a niektóre litery się nie zmieniają. 

Y is T, T is Y, and some letters don't change.

Kolejność liter ma znaczenie. 

The order of the letters matters.

Ustaw litery w kolejności, jednej litery użyj dwa razy

Put the letters in order, use one letter twice

Tylko kable podpięte do zielonych diód mają znaczenie. Numery gniazd na dole ułożone są w kolejności od prawej do lewej.

Only the cables plugged into the green LEDs matter. The socket numbers at the bottom are arranged in order from right to left.

ciemny brązowy, niebieski, fioletowy, różowy, morski

dark brown, blue, purple, pink, marine (light blue)


"B" nie ma znaczenia

"B" doesn't matter

​Jest tylko jedna droga prowadząca do komputera.

There is only one road leading to the computer.

Znajdziesz tu nie tylko dodawanie.

You will find more than just adding.

Najpierw odejmowanie, potem dodawanie.
First subtraction, then addition.

Odpowiednikiem pierwszego symbolu w siatce jest litera „T”, kolejnego „H”, etc.

The equivalent of the first symbol in the grid is the letter "T", the next "H", and so on.

Dopasuj odpowiednie ułamki do dekodera.

Match the appropriate fractions to the decoder.

Np. ułamek 1/1 to litera A
E.g., the fraction 1/1 is the letter A

Dopasuj litery do klawiszy na ekranie telefonu.

Match the letters to the keys on the phone screen.

keyboard_arrow_leftWCZEŚNIEJ | Previous
dalej | Nextkeyboard_arrow_right