Wstęp

Cudotwórnia Sp. z o.o. z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i  poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

W szczególności dbamy o należytą ochronę danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz nie ujawniamy ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

 

Pozyskiwanie danych osobowych

Nie potrzebujemy Waszych danych osobowych w ramach korzystania z naszych Stron internetowych (dalej „Strony”, „Strona”), jednak korzystanie z Usługi „Newslettera” wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skorzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter możliwe jest po wyrażeniu uprzedniej zgody na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi polegającej na marketingu własnych produktów i usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa powyżej.

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest przekazywanie informacji o wszystkich ważnych dla Użytkownika wydarzeniach i nowościach z wykorzystaniem wybranych środków komunikacji elektronicznej. Informacje te otrzymają tylko Użytkownicy, którzy wyrazili na to zgodę i chcą być z nami na bieżąco w kontakcie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie marketing własnych produktów i usług jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Jeżeli korzystasz z naszych formularzy kontaktowych – Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie Ci odpowiedzi na pytania które zadajesz lub spełnienie innej prośby z którą się do nasz zwracasz.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cudotwórnia Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635609, REGON 365321827, NIP 6443519388, a jej siedziba znajduje się pod adresem: ul. Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować z się z nami pod adresem e-mail biuro@cudotwornia.com, lub pisemnie na adres siedziby.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe Użytkownika i celu, w którym mamy je wykorzystywać lub zgody Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie niezbędnym do ich wykonania, chyba że Użytkownik lub ww. przedstawiciel ustawowy udzieli zgody na ich przetwarzanie w innym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych Użytkowników mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Ponadto dane Użytkowników lub ww. przedstawicieli ustawowych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego Użytkownika, jest dobrowolne, ale może być niezbędne do dokonania rejestracji lub do świadczenia Usług.

Dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Prawa w zakresie ochrony danych

Użytkownicy lub przedstawiciele ustawowi tych Użytkowników posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych niezbędnych do wykonania określonej Usługi, żądanie ich usunięcia jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi w żądanym zakresie.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres biuro@cudotwornia.com.

Użytkownicy lub przedstawiciele ustawowi tych Użytkowników, mają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

 

Pliki cookie i śledzenie stron

Wykorzystujemy pliki „cookies”, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika oraz służą do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Strony internetowej.

Pliki „cookies” wykorzystujemy w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych z przeznaczeniem wyników na potrzeby dostosowania Usług i treści Strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych automatycznie są zbierane dane dotyczące tych wizyt przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań (web analytics), w szczególności oznaczenia identyfikujące, adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane podstrony, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika.

Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

 

Postanowienia końcowe

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).