[[[["field5","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field6,field7"],["hide_fields","field5"]],"and"],[[["field7","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field8"],["hide_fields","field7"]],"and"],[[["field13","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field14,field17"],["hide_fields","field13"]],"and"],[[["field17","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field18"],["hide_fields","field17"]],"and"],[[["field39","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field41,field42"],["hide_fields","field39"]],"and"],[[["field42","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field43,field40"],["hide_fields","field42"]],"and"],[[["field40","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field45,field46"],["hide_fields","field40"]],"and"],[[["field46","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field47"],["hide_fields","field46"]],"and"],[[["field48","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field50"],["hide_fields","field48"]],"and"],[[["field54","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field55,field58"],["hide_fields","field54"]],"and"],[[["field58","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field59"],["hide_fields","field58"]],"and"],[[["field60","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field61"],["hide_fields","field60"]],"and"],[[["field62","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field65"],["hide_fields","field62"]],"and"],[[["field74","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field81"],["hide_fields","field74"]],"and"],[[["field86","contains"]],[["redirect_to",null,"https:\/\/zagadkowy.pl\/kpmg-end\/"]],"and"],[[["field27","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field2,field89,field90,field88,field91,field4,field5,field9,field11,field12,field13,field19"],["hide_fields","field27"]],"and"],[[["field19","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field23,field35,field36,field37,field38,field39,field44,field48,field51"],["hide_fields","field19"]],"and"],[[["field51","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field52,field53,field56,field64,field54,field60,field62,field66"],["hide_fields","field51"]],"and"],[[["field66","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field69,field71,field74,field75"],["hide_fields","field66"]],"and"],[[["field75","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field85,field79,field27,field2,field88,field90,field91,field4,field5,field6,field7,field8,field9,field11,field12,field13,field17,field18,field14,field19,field35,field23,field37,field36,field38,field39,field42,field41,field43,field40,field45,field46,field47,field44,field48,field50,field51,field52,field53,field54,field55,field58,field59,field56,field60,field61,field64,field62,field65,field66,field69,field71,field74,field81,field75"],["show_fields","field82,field78,field80,field76"]],"and"]]
1 Step 1Tylko lider grupy może zakończyć praktyki. Sprawdźcie czy wpisaliście w odpowiednie pola nazwę swojej grupy, swoje imiona oraz adres mailowy.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right