Instrukcja

 • Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna.
 • Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz punkty, zgodnie z punktacją przy każdym zadaniu.
 • Za każdą podpowiedź otrzymujesz minus jeden punkt.
 • Wszystko może mieć znaczenie, pamiętaj jednak, żeby nie przekombinować : )
 • Możesz korzystać z Internetu.
 • Do robienia notatek przyda Ci się ołówek i kartka papieru.
 • Wszystkie odpowiedzi wpisuj dużymi literami, np.: TARANTINO
 • Jeśli jakaś odpowiedź składa się z dwóch lub więcej wyrazów wpisz ją bez spacji, np.: JANKOWALSKI
 • Wszystkie odpowiedzi wpisuj wg polskiej pisowni.
 • Aby nie utracić wpisanych odpowiedzi nie odświeżaj strony : )
 • Po wpisaniu pierwszego hasła poniżej pokażą się kolejne zagadki.

Powodzenia i dobrej zabawy!

[[[["field10","equal_to","WEHIKU\u0141"]],[["show_fields","field11,field22,field23,field25,field32,field33,field35,field43,field55,field56,field57,field59,field65,field66,field67,field69,field72,field73,field74,field75,field79,field80,field81,field83,field92,field93,field96,field94,field98,field104,field105,field106,field107,field122,field123,field124,field126,field138,field139,field140,field141,field148,field149,field150,field152,field158,field159,field160,field161,field168,field169,field170,field172,field179,field180,field181,field183,field189,field190,field191,field193,field197,field199,field200,field202,field209,field210,field211,field213,field219,field221,field222,field224,field229,field230,field231,field233,field240,field241,field242,field244,field247,field248,field249,field250,field257,field258,field260,field262,field266,field267,field269,field271,field114,field116,field117,field119,field278"],["set_value",null,"2",null,"field12"],[]],"and"],[[["field19","equal_to","tak"]],[["hide_fields","field19"],["show_fields","field9"],["set_value",null,"1",null,"field26"]],"and"],[[["field23","equal_to","3BI4AII2CIV1DIII"]],[["set_value",null,"4",null,"field24"]],"and"],[[["field25","equal_to","tak"]],[["show_fields","field27,field29"],["hide_fields","field25"],["set_value",null,"1",null,"field28"]],"and"],[[["field35","equal_to","LONDYN"]],[["set_value",null,"4",null,"field46"]],"and"],[[["field43","equal_to","tak"]],[["show_fields","field44,field49"],["hide_fields","field43"],["set_value",null,"1",null,"field48"]],"and"],[[["field29","equal_to","tak"]],[["show_fields","field30"],["hide_fields","field29"],["set_value",null,"1",null,"field31"]],"and"],[[["field49","equal_to","tak"]],[["show_fields","field50,field52,field229,field230,field231,field233"],["hide_fields","field49"],["set_value",null,"1",null,"field51"],[]],"and"],[[["field52","equal_to","tak"]],[["show_fields","field53"],["hide_fields","field52"],["set_value",null,"1",null,"field54"]],"and"],[[["field57","equal_to","TCH\u00d3RZLIWYLEW"]],[["set_value",null,"3",null,"field58"]],"and"],[[["field59","equal_to","tak"]],[["show_fields","field60,field62"],["hide_fields","field59"],["set_value",null,"1",null,"field61"]],"and"],[[["field62","equal_to","tak"]],[["show_fields","field63"],["hide_fields","field62"],["set_value",null,"1",null,"field64"]],"and"],[[["field67","equal_to","SANFRANCISCO"]],[["set_value",null,"3",null,"field68"]],"and"],[[["field69","equal_to","tak"]],[["show_fields","field70,field281"],["hide_fields","field69"],["set_value",null,"1",null,"field71"]],"and"],[[["field74","equal_to","MOSES"]],[["set_value",null,"3",null,"field77"],[]],"and"],[[["field75","equal_to","tak"]],[["show_fields","field76,field292"],["hide_fields","field75"],["set_value",null,"1",null,"field78"]],"and"],[[["field81","equal_to","KAPELUSZ"]],[["set_value",null,"4",null,"field82"]],"and"],[[["field83","equal_to","tak"]],[["show_fields","field84,field86"],["hide_fields","field83"],["set_value",null,"1",null,"field85"]],"and"],[[["field86","equal_to","tak"]],[["show_fields","field87,field89"],["hide_fields","field86"],["set_value",null,"1",null,"field88"]],"and"],[[["field89","equal_to","tak"]],[["show_fields","field90"],["hide_fields","field89"],["set_value",null,"1",null,"field91"]],"and"],[[["field94","equal_to","MYFRIEND"]],[["set_value",null,"4",null,"field97"]],"and"],[[["field98","equal_to","tak"]],[["show_fields","field99,field101"],["hide_fields","field98"],["set_value",null,"1",null,"field100"]],"and"],[[["field101","equal_to","tak"]],[["set_value",null,"1",null,"field103"],["hide_fields","field101"],["show_fields","field102"]],"and"],[[["field106","equal_to","LUDOVIC"]],[["set_value",null,"3",null,"field108"]],"and"],[[["field107","equal_to","tak"]],[["show_fields","field109,field111"],["hide_fields","field107"],["set_value",null,"1",null,"field110"]],"and"],[[["field111","equal_to","tak"]],[["show_fields","field112"],["hide_fields","field111"],["set_value",null,"1",null,"field113"]],"and"],[[["field117","equal_to","CZERWONEGO"]],[["set_value",null,"3",null,"field118"]],"and"],[[["field119","equal_to","tak"]],[["show_fields","field120"],["hide_fields","field119"],["set_value",null,"1",null,"field121"]],"and"],[[["field124","equal_to","217"]],[["set_value",null,"5",null,"field125"]],"and"],[[["field126","equal_to","tak"]],[["show_fields","field129,field127"],["hide_fields","field126"],["set_value",null,"1",null,"field128"]],"and"],[[["field129","equal_to","tak"]],[["show_fields","field130,field132"],["hide_fields","field129"],["set_value",null,"1",null,"field131"]],"and"],[[["field132","equal_to","tak"]],[["show_fields","field135,field133"],["hide_fields","field132"],["set_value",null,"1",null,"field133"]],"and"],[[["field135","equal_to","tak"]],[["show_fields","field136"],["hide_fields","field135"],["set_value",null,"1",null,"field137"]],"and"],[[["field140","equal_to","397"]],[["set_value",null,"4",null,"field142"]],"and"],[[["field141","equal_to","tak"]],[["show_fields","field143,field145"],["hide_fields","field141"],["set_value",null,"1",null,"field144"]],"and"],[[["field145","equal_to","tak"]],[["show_fields","field146"],["hide_fields","field145"],["set_value",null,"1",null,"field147"]],"and"],[[["field150","equal_to","KIM"]],[["set_value",null,"5",null,"field151"]],"and"],[[["field152","equal_to","tak"]],[["show_fields","field153,field155"],["hide_fields","field152"],["set_value",null,"1",null,"field154"]],"and"],[[["field155","equal_to","tak"]],[["show_fields","field156,field287"],["hide_fields","field155"],["set_value",null,"1",null,"field157"]],"and"],[[["field160","equal_to","WELCH"]],[["set_value",null,"3",null,"field162"]],"and"],[[["field161","equal_to","tak"]],[["show_fields","field163,field165"],["hide_fields","field152"],["set_value",null,"1",null,"field164"]],"and"],[[["field165","equal_to","tak"]],[["show_fields","field166"],["hide_fields","field165"],["set_value",null,"1",null,"field167"]],"and"],[[["field170","equal_to","WYROCZNIA"]],[["set_value",null,"4",null,"field171"]],"and"],[[["field172","equal_to","tak"]],[["show_fields","field173,field175"],["hide_fields","field172"],["set_value",null,"1",null,"field174"]],"and"],[[["field175","equal_to","tak"]],[["show_fields","field177"],["hide_fields","field175"],["set_value",null,"1",null,"field178"]],"and"],[[["field181","equal_to","CELEBRIMBOR"]],[["set_value",null,"3",null,"field182"]],"and"],[[["field183","equal_to","tak"]],[["show_fields","field184,field186"],["hide_fields","field183"],["set_value",null,"1",null,"field185"]],"and"],[[["field186","equal_to","tak"]],[["show_fields","field7,field187"],["hide_fields","field186"],["set_value",null,"1",null,"field188"]],"and"],[[["field193","equal_to","tak"]],[["show_fields","field194"],["hide_fields","field193"],["set_value",null,"1",null,"field196"]],"and"],[[["field191","equal_to","AGENT"]],[["set_value",null,"3",null,"field192"]],"and"],[[["field200","equal_to","NOAH"]],[["set_value",null,"4",null,"field201"]],"and"],[[["field202","equal_to","tak"]],[["show_fields","field203,field206"],["hide_fields","field202"],["set_value",null,"1",null,"field205"]],"and"],[[["field206","equal_to","tak"]],[["show_fields","field207"],["hide_fields","field206"],["set_value",null,"1",null,"field208"]],"and"],[[["field211","equal_to","DAVYJONES"]],[["set_value",null,"4",null,"field212"]],"and"],[[["field213","equal_to","tak"]],[["show_fields","field214,field216"],["hide_fields","field213"],["set_value",null,"1",null,"field215"]],"and"],[[["field216","equal_to","tak"]],[["show_fields","field217"],["hide_fields","field216"],["set_value",null,"1",null,"field218"]],"and"],[[["field222","equal_to","7"]],[["set_value",null,"3",null,"field223"]],"and"],[[["field224","equal_to","tak"]],[["show_fields","field225"],["hide_fields","field224"],["set_value",null,"1",null,"field226"]],"and"],[[["field231","equal_to","JORDANBELFORT"]],[["set_value",null,"3",null,"field232"]],"and"],[[["field233","equal_to","tak"]],[["show_fields","field234,field236"],["hide_fields","field233"],["set_value",null,"1",null,"field235"]],"and"],[[["field236","equal_to","tak"]],[["show_fields","field237"],["hide_fields","field236"],["set_value",null,"1",null,"field238"]],"and"],[[["field242","equal_to","6172534"]],[["set_value",null,"2",null,"field243"]],"and"],[[["field244","equal_to","tak"]],[["hide_fields","field244"],["show_fields","field245"],["set_value",null,"1",null,"field246"]],"and"],[[["field249","equal_to","MACIEJ"]],[["set_value",null,"4",null,"field251"]],"and"],[[["field250","equal_to","tak"]],[["show_fields","field252,field253"],["hide_fields","field250"],["set_value",null,"1",null,"field255"]],"and"],[[["field253","equal_to","tak"]],[["show_fields","field254"],["hide_fields","field253"],["set_value",null,"1",null,"field256"]],"and"],[[["field260","equal_to","BISMILLAH"]],[["set_value",null,"3",null,"field261"]],"and"],[[["field262","equal_to","tak"]],[["show_fields","field264"],["hide_fields","field262"],["set_value",null,"1",null,"field263"]],"and"],[[["field269","equal_to","SZPITAL"]],[["set_value",null,"3",null,"field270"]],"and"],[[["field271","equal_to","tak"]],[["show_fields","field272,field274"],["hide_fields","field271"],["set_value",null,"1",null,"field272"]],"and"],[[["field274","equal_to","tak"]],[["show_fields","field275"],["hide_fields","field274"],["set_value",null,"1",null,"field276"]],"and"],[[["field23","not_equal_to","3BI4AII2CIV1DIII"]],[["set_value",null,"0",null,"field24"]],"and"],[[["field35","not_equal_to","LONDYN"]],[["set_value",null,"0",null,"field46"]],"and"],[[["field57","not_equal_to","TCH\u00d3RZLIWYLEW"]],[["set_value",null,"0",null,"field58"]],"and"],[[["field67","not_equal_to","SANFRANCISCO"]],[["set_value",null,"0",null,"field68"]],"and"],[[["field74","not_equal_to","MOSES"]],[["set_value",null,"0",null,"field77"]],"and"],[[["field81","not_equal_to","KAPELUSZ"]],[["set_value",null,"0",null,"field82"]],"and"],[[["field94","not_equal_to","MYFRIEND"]],[["set_value",null,"0",null,"field97"]],"and"],[[["field106","not_equal_to","LUDOVIC"]],[["set_value",null,"0",null,"field108"]],"and"],[[["field117","not_equal_to","CZERWONEGO"]],[[]],"and"],[[["field124","not_equal_to","217"]],[["set_value",null,"0",null,"field125"]],"and"],[[["field140","not_equal_to","397"]],[["set_value",null,"0",null,"field142"]],"and"],[[["field150","not_equal_to","KIM"]],[["set_value",null,"0",null,"field151"]],"and"],[[["field160","not_equal_to","WELCH"]],[["set_value",null,"0",null,"field162"]],"and"],[[["field170","not_equal_to","WYROCZNIA"]],[["set_value",null,"0",null,"field171"]],"and"],[[["field181","not_equal_to","CELEBRIMBOR"]],[["set_value",null,"0",null,"field182"]],"and"],[[["field191","not_equal_to","AGENT"]],[["set_value",null,"0",null,"field192"]],"and"],[[["field200","not_equal_to","NOAH"]],[["set_value",null,"0",null,"field201"]],"and"],[[["field211","not_equal_to","DAVYJONES"]],[["set_value",null,"0",null,"field212"]],"and"],[[["field222","not_equal_to","7"]],[["set_value",null,"0",null,"field223"]],"and"],[[["field231","not_equal_to","JORDANBELFORT"]],[["set_value",null,"0",null,"field232"]],"and"],[[["field249","not_equal_to","MACIEJ"]],[["set_value",null,"0",null,"field251"]],"and"],[[["field281","equal_to","tak"]],[["show_fields","field282,field284"],["hide_fields","field281"],["set_value",null,"1",null,"field283"]],"and"],[[["field284","equal_to","tak"]],[["show_fields","field285"],["hide_fields","field284"],["set_value",null,"1",null,"field286"]],"and"],[[["field287","equal_to","tak"]],[["show_fields","field288"],["hide_fields","field287"],["set_value",null,"1",null,"field289"]],"and"],[[["field292","equal_to","tak"]],[["show_fields","field293"],["hide_fields","field292"],["set_value",null,"1",null,"field294"]],"and"]]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right