Instrukcja

 • Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna.
 • Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz punkty, zgodnie z punktacją przy każdym zadaniu.
 • Za każdą podpowiedź otrzymujesz minus jeden punkt.
 • Wszystko może mieć znaczenie, pamiętaj jednak, żeby nie przekombinować : )
 • Możesz korzystać z Internetu.
 • Do robienia notatek przyda Ci się ołówek i kartka papieru.
 • Wszystkie odpowiedzi wpisuj dużymi literami, np.: TARANTINO
 • Jeśli jakaś odpowiedź składa się z dwóch lub więcej wyrazów wpisz ją bez spacji, np.: JANKOWALSKI
 • Wszystkie odpowiedzi wpisuj wg polskiej pisowni.
 • Aby nie utracić wpisanych odpowiedzi nie odświeżaj strony : )
 • Po wpisaniu pierwszego hasła poniżej pokażą się kolejne zagadki.

Powodzenia i dobrej zabawy!

[[[["field10","equal_to","WEHIKU\u0141"]],[["show_fields","field11,field22,field23,field25,field32,field33,field35,field43,field55,field56,field57,field59,field65,field66,field67,field69,field72,field73,field74,field75,field79,field80,field81,field83,field92,field93,field96,field94,field98,field104,field105,field106,field107,field122,field123,field124,field126,field138,field139,field140,field141,field148,field149,field150,field152,field158,field159,field160,field161,field168,field169,field170,field172,field179,field180,field181,field183,field189,field190,field191,field193,field197,field199,field200,field202,field209,field210,field211,field213,field219,field221,field222,field224,field229,field230,field231,field233,field240,field241,field242,field244,field247,field248,field249,field250,field257,field258,field260,field262,field266,field267,field269,field271,field114,field116,field117,field119,field278"],["set_value",null,"2",null,"field12"],[]],"and"],[[["field19","equal_to","tak"]],[["hide_fields","field19"],["show_fields","field9"],["set_value",null,"1",null,"field26"]],"and"],[[["field23","equal_to","3BI4AII2CIV1DIII"]],[["set_value",null,"4",null,"field24"]],"and"],[[["field25","equal_to","tak"]],[["show_fields","field27,field29"],["hide_fields","field25"],["set_value",null,"1",null,"field28"]],"and"],[[["field35","equal_to","LONDYN"]],[["set_value",null,"4",null,"field46"]],"and"],[[["field43","equal_to","tak"]],[["show_fields","field44,field49"],["hide_fields","field43"],["set_value",null,"1",null,"field48"]],"and"],[[["field29","equal_to","tak"]],[["show_fields","field30"],["hide_fields","field29"],["set_value",null,"1",null,"field31"]],"and"],[[["field49","equal_to","tak"]],[["show_fields","field50,field52,field229,field230,field231,field233"],["hide_fields","field49"],["set_value",null,"1",null,"field51"],[]],"and"],[[["field52","equal_to","tak"]],[["show_fields","field53"],["hide_fields","field52"],["set_value",null,"1",null,"field54"]],"and"],[[["field57","equal_to","TCH\u00d3RZLIWYLEW"]],[["set_value",null,"3",null,"field58"]],"and"],[[["field59","equal_to","tak"]],[["show_fields","field60,field62"],["hide_fields","field59"],["set_value",null,"1",null,"field61"]],"and"],[[["field62","equal_to","tak"]],[["show_fields","field63"],["hide_fields","field62"],["set_value",null,"1",null,"field64"]],"and"],[[["field67","equal_to","SANFRANCISCO"]],[["set_value",null,"3",null,"field68"]],"and"],[[["field69","equal_to","tak"]],[["show_fields","field70,field281"],["hide_fields","field69"],["set_value",null,"1",null,"field71"]],"and"],[[["field74","equal_to","MOSES"]],[["set_value",null,"3",null,"field77"],[]],"and"],[[["field75","equal_to","tak"]],[["show_fields","field76,field292"],["hide_fields","field75"],["set_value",null,"1",null,"field78"]],"and"],[[["field81","equal_to","KAPELUSZ"]],[["set_value",null,"4",null,"field82"]],"and"],[[["field83","equal_to","tak"]],[["show_fields","field84,field86"],["hide_fields","field83"],["set_value",null,"1",null,"field85"]],"and"],[[["field86","equal_to","tak"]],[["show_fields","field87,field89"],["hide_fields","field86"],["set_value",null,"1",null,"field88"]],"and"],[[["field89","equal_to","tak"]],[["show_fields","field90"],["hide_fields","field89"],["set_value",null,"1",null,"field91"]],"and"],[[["field94","equal_to","MYFRIEND"]],[["set_value",null,"4",null,"field97"]],"and"],[[["field98","equal_to","tak"]],[["show_fields","field99,field101"],["hide_fields","field98"],["set_value",null,"1",null,"field100"]],"and"],[[["field101","equal_to","tak"]],[["set_value",null,"1",null,"field103"],["hide_fields","field101"],["show_fields","field102"]],"and"],[[["field106","equal_to","LUDOVIC"]],[["set_value",null,"3",null,"field108"]],"and"],[[["field107","equal_to","tak"]],[["show_fields","field109,field111"],["hide_fields","field107"],["set_value",null,"1",null,"field110"]],"and"],[[["field111","equal_to","tak"]],[["show_fields","field112"],["hide_fields","field111"],["set_value",null,"1",null,"field113"]],"and"],[[["field117","equal_to","CZERWONEGO"]],[["set_value",null,"3",null,"field118"]],"and"],[[["field119","equal_to","tak"]],[["show_fields","field120"],["hide_fields","field119"],["set_value",null,"1",null,"field121"]],"and"],[[["field124","equal_to","217"]],[["set_value",null,"5",null,"field125"]],"and"],[[["field126","equal_to","tak"]],[["show_fields","field129,field127"],["hide_fields","field126"],["set_value",null,"1",null,"field128"]],"and"],[[["field129","equal_to","tak"]],[["show_fields","field130,field132"],["hide_fields","field129"],["set_value",null,"1",null,"field131"]],"and"],[[["field132","equal_to","tak"]],[["show_fields","field135,field133"],["hide_fields","field132"],["set_value",null,"1",null,"field133"]],"and"],[[["field135","equal_to","tak"]],[["show_fields","field136"],["hide_fields","field135"],["set_value",null,"1",null,"field137"]],"and"],[[["field140","equal_to","397"]],[["set_value",null,"4",null,"field142"]],"and"],[[["field141","equal_to","tak"]],[["show_fields","field143,field145"],["hide_fields","field141"],["set_value",null,"1",null,"field144"]],"and"],[[["field145","equal_to","tak"]],[["show_fields","field146"],["hide_fields","field145"],["set_value",null,"1",null,"field147"]],"and"],[[["field150","equal_to","KIM"]],[["set_value",null,"5",null,"field151"]],"and"],[[["field152","equal_to","tak"]],[["show_fields","field153,field155"],["hide_fields","field152"],["set_value",null,"1",null,"field154"]],"and"],[[["field155","equal_to","tak"]],[["show_fields","field156,field287"],["hide_fields","field155"],["set_value",null,"1",null,"field157"]],"and"],[[["field160","equal_to","WELCH"]],[["set_value",null,"3",null,"field162"]],"and"],[[["field161","equal_to","tak"]],[["show_fields","field163,field165"],["hide_fields","field152"],["set_value",null,"1",null,"field164"]],"and"],[[["field165","equal_to","tak"]],[["show_fields","field166"],["hide_fields","field165"],["set_value",null,"1",null,"field167"]],"and"],[[["field170","equal_to","WYROCZNIA"]],[["set_value",null,"4",null,"field171"]],"and"],[[["field172","equal_to","tak"]],[["show_fields","field173,field175"],["hide_fields","field172"],["set_value",null,"1",null,"field174"]],"and"],[[["field175","equal_to","tak"]],[["show_fields","field177"],["hide_fields","field175"],["set_value",null,"1",null,"field178"]],"and"],[[["field181","equal_to","CELEBRIMBOR"]],[["set_value",null,"3",null,"field182"]],"and"],[[["field183","equal_to","tak"]],[["show_fields","field184,field186"],["hide_fields","field183"],["set_value",null,"1",null,"field185"]],"and"],[[["field186","equal_to","tak"]],[["show_fields","field7,field187"],["hide_fields","field186"],["set_value",null,"1",null,"field188"]],"and"],[[["field193","equal_to","tak"]],[["show_fields","field194"],["hide_fields","field193"],["set_value",null,"1",null,"field196"]],"and"],[[["field191","equal_to","AGENT"]],[["set_value",null,"3",null,"field192"]],"and"],[[["field200","equal_to","NOAH"]],[["set_value",null,"4",null,"field201"]],"and"],[[["field202","equal_to","tak"]],[["show_fields","field203,field206"],["hide_fields","field202"],["set_value",null,"1",null,"field205"]],"and"],[[["field206","equal_to","tak"]],[["show_fields","field207"],["hide_fields","field206"],["set_value",null,"1",null,"field208"]],"and"],[[["field211","equal_to","DAVYJONES"]],[["set_value",null,"4",null,"field212"]],"and"],[[["field213","equal_to","tak"]],[["show_fields","field214,field216"],["hide_fields","field213"],["set_value",null,"1",null,"field215"]],"and"],[[["field216","equal_to","tak"]],[["show_fields","field217"],["hide_fields","field216"],["set_value",null,"1",null,"field218"]],"and"],[[["field222","equal_to","7"]],[["set_value",null,"3",null,"field223"]],"and"],[[["field224","equal_to","tak"]],[["show_fields","field225"],["hide_fields","field224"],["set_value",null,"1",null,"field226"]],"and"],[[["field231","equal_to","JORDANBELFORT"]],[["set_value",null,"3",null,"field232"]],"and"],[[["field233","equal_to","tak"]],[["show_fields","field234,field236"],["hide_fields","field233"],["set_value",null,"1",null,"field235"]],"and"],[[["field236","equal_to","tak"]],[["show_fields","field237"],["hide_fields","field236"],["set_value",null,"1",null,"field238"]],"and"],[[["field242","equal_to","6172534"]],[["set_value",null,"2",null,"field243"]],"and"],[[["field244","equal_to","tak"]],[["hide_fields","field244"],["show_fields","field245"],["set_value",null,"1",null,"field246"]],"and"],[[["field249","equal_to","MACIEJ"]],[["set_value",null,"4",null,"field251"]],"and"],[[["field250","equal_to","tak"]],[["show_fields","field252,field253"],["hide_fields","field250"],["set_value",null,"1",null,"field255"]],"and"],[[["field253","equal_to","tak"]],[["show_fields","field254"],["hide_fields","field253"],["set_value",null,"1",null,"field256"]],"and"],[[["field260","equal_to","BISMILLAH"]],[["set_value",null,"3",null,"field261"]],"and"],[[["field262","equal_to","tak"]],[["show_fields","field264"],["hide_fields","field262"],["set_value",null,"1",null,"field263"]],"and"],[[["field269","equal_to","SZPITAL"]],[["set_value",null,"3",null,"field270"]],"and"],[[["field271","equal_to","tak"]],[["show_fields","field272,field274"],["hide_fields","field271"],["set_value",null,"1",null,"field272"]],"and"],[[["field274","equal_to","tak"]],[["show_fields","field275"],["hide_fields","field274"],["set_value",null,"1",null,"field276"]],"and"],[[["field279","contains"]],[["redirect_to",null,"https:\/\/zagadkowy.pl\/gra-filmowa-koniec\/"]],"and"],[[["field23","not_equal_to","3BI4AII2CIV1DIII"]],[["set_value",null,"0",null,"field24"]],"and"],[[["field35","not_equal_to","LONDYN"]],[["set_value",null,"0",null,"field46"]],"and"],[[["field57","not_equal_to","TCH\u00d3RZLIWYLEW"]],[["set_value",null,"0",null,"field58"]],"and"],[[["field67","not_equal_to","SANFRANCISCO"]],[["set_value",null,"0",null,"field68"]],"and"],[[["field74","not_equal_to","MOSES"]],[["set_value",null,"0",null,"field77"]],"and"],[[["field81","not_equal_to","KAPELUSZ"]],[["set_value",null,"0",null,"field82"]],"and"],[[["field94","not_equal_to","MYFRIEND"]],[["set_value",null,"0",null,"field97"]],"and"],[[["field106","not_equal_to","LUDOVIC"]],[["set_value",null,"0",null,"field108"]],"and"],[[["field117","not_equal_to","CZERWONEGO"]],[[]],"and"],[[["field124","not_equal_to","217"]],[["set_value",null,"0",null,"field125"]],"and"],[[["field140","not_equal_to","397"]],[["set_value",null,"0",null,"field142"]],"and"],[[["field150","not_equal_to","KIM"]],[["set_value",null,"0",null,"field151"]],"and"],[[["field160","not_equal_to","WELCH"]],[["set_value",null,"0",null,"field162"]],"and"],[[["field170","not_equal_to","WYROCZNIA"]],[["set_value",null,"0",null,"field171"]],"and"],[[["field181","not_equal_to","CELEBRIMBOR"]],[["set_value",null,"0",null,"field182"]],"and"],[[["field191","not_equal_to","AGENT"]],[["set_value",null,"0",null,"field192"]],"and"],[[["field200","not_equal_to","NOAH"]],[["set_value",null,"0",null,"field201"]],"and"],[[["field211","not_equal_to","DAVYJONES"]],[["set_value",null,"0",null,"field212"]],"and"],[[["field222","not_equal_to","7"]],[["set_value",null,"0",null,"field223"]],"and"],[[["field231","not_equal_to","JORDANBELFORT"]],[["set_value",null,"0",null,"field232"]],"and"],[[["field249","not_equal_to","MACIEJ"]],[["set_value",null,"0",null,"field251"]],"and"],[[["field281","equal_to","tak"]],[["show_fields","field282,field284"],["hide_fields","field281"],["set_value",null,"1",null,"field283"]],"and"],[[["field284","equal_to","tak"]],[["show_fields","field285"],["hide_fields","field284"],["set_value",null,"1",null,"field286"]],"and"],[[["field287","equal_to","tak"]],[["show_fields","field288"],["hide_fields","field287"],["set_value",null,"1",null,"field289"]],"and"],[[["field292","equal_to","tak"]],[["show_fields","field293"],["hide_fields","field292"],["set_value",null,"1",null,"field294"]],"and"]]
1 Step 1
WSTĘP (2p.)

Niby dzień jak co dzień, ale jednak pogoda za oknem nie dopisuje. Ciemne chmury zwiastują nadejście deszczu, więc spacer ani inna aktywność fizyczna na zewnątrz nie wchodzą w grę. Jednak nie uśmiecha Ci się zostać w domu. A może by tak wybrać się do kina? Decyzja w Twojej głowie zapada szybko. Nie zastanawiasz się zbyt długo. Wkładasz buty i wychodzisz z domu, nawet nie sprawdzając uprzednio repertuaru. Jesteś przekonany, że na miejscu znajdziesz ten jeden upragniony seans.

Tak, to zdecydowanie było to. Po udanym seansie zadowolony wychodzisz z sali kinowej. Udajesz się tylnym korytarzem, zmierzając do wyjścia. Po drodze mijasz tuziny zamkniętych drzwi, za którymi odbywają się projekcje innych filmów. A gdyby tak… wpaść na jeszcze jeden seans? Wiesz, że nie jest to odpowiednie zachowanie, jednak pokusa jest zbyt wielka. Bo kto by nie skorzystał z darmowego filmu? Po kolei sprawdzasz mijane drzwi. Może akurat któreś pozostały otwarte. Jedne, drugie, trzecie. Wszystkie zamknięte.

Powoli tracisz nadzieję. Postanawiasz sprawdzić już ostatnie. Niespodziewanie okazuje się, że to właśnie one. Są otwarte! Rozglądasz się wokół czy nikt nie widzi i szybko wchodzisz do środka. Z zaciekawieniem oglądasz wyposażenie pomieszczenia. To nie jest sala kinowa. To… sterownia? Projektornia? Miejsce przypomina Ci starodawną salkę do wyświetlania filmów. Przy wejściu stoi duża szafa, wypełniona przeróżnym sprzętem – procesorami dźwięku, odsłuchami, wzmacniaczami. Na stole dostrzegasz stół montażowy, który niegdyś służył do przewijania filmu po każdej projekcji. Po lewej stronie znajdują się zasłonięte różnymi materiałami rzeczy, które kształtem przypominają Ci pudła. Bez zastanowienia zerkasz pod jeden z materiałów. Ściągasz go pewnym ruchem i zdziwiony spoglądasz na stojącą przed sobą ogromną maszynę.

Maszyna spokojnie zmieściłaby człowieka. Jej drzwiczki wręcz zachęcają do wejścia do środka. Raz się żyje. Wchodzisz i przyglądasz się guzikom na kokpicie. Duży, czerwony przycisk kusi się coraz bardziej. Cyk. Kliknięte. Nic się nie dzieje. Ale… czy na pewno?

Maszyna zaczyna się trząść, a guziki migotać. Z przerażaniem czekasz na dalszy rozwój wydarzeń. Po chwili na malutkim ekranie dostrzegasz cztery cyfry – 1 9 2 0.

Niepewny tego, co się właśnie stało, w popłochu wychodzisz z sali i biegniesz korytarzem. Co się właśnie stało? Wbiegasz do kinowego holu i widzisz napisy informujące o nowych filmach oraz czarno – białe plakaty opisane takimi samymi liczbami jak te w kabinie. Uświadamiasz sobie, że to data, a machina, którą uruchomiłeś to WEHIKUŁ czasu.

Przeniosłeś się o 100 lat wstecz w filmowej czasoprzestrzeni. Aby wrócić do obecnych czasów, musisz poznać lub przypomnieć sobie filmy, które towarzyszyły poszczególnym okresom w trakcie ostatnich 100 lat. Teraz jesteś odpowiedzialny za przebieg filmowej historii. Czy uda Ci się przywrócić ład i porządek, który został zachwiany przez uruchomioną przez Ciebie maszynę?

Podpowiedź 1

We wstępie coś się wyróżnia.

FILM 1 (4p.)

Kierując się drogą kinematografii, postanowiłeś wyruszyć na stację numer jeden. W końcu… filmowa historia sama się nie powtórzy. Podobno filmy mają magiczną moc. Potrafią wstrzymać nasze rzeczywistej problemy i pozwolić zagłębić się w świat oglądanej historii. Mogą nas zabrać do odległych miejsc, pełnych fantastycznych wydarzeń i wspaniałych postaci. Właśnie… postaci. To one odgrywają kluczową rolę na początku tej podróży.

Gdy pomyślimy o tym bohaterze łatwo stwierdzić, że ma dwa oblicza, a świetne sceny, które w niektórych momentach przerażają, świadczą o geniuszu tego artysty. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć kobiecego pierwiastka, który dodaje delikatności temu filmowi. Na samym końcu warto zwrócić uwagę na postać, dzięki której ta historia ma sens i głębszy przekaz.

To Twoja stacja pierwsza. 


Podpowiedź 1

Zestaw zdjęcia bohaterów filmu, imiona i nazwiska oraz zdjęcia aktorów w kolejności występującej w historii.


Podpowiedź 2

Poszukaj informacji na temat filmu Doktor Jekyll i Pan Hyde.

FILM 2 (4p.)

Pewnie nie raz słyszałeś: mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Tak i było w przypadku filmów, które powstawały w tym okresie. Zarówno ten film, jak i jego bohater są znani i zdecydowanie ozłoceni. Poznaj ich symbole i odhacz kolejny punkt na swoje filmowej mapie.


Podpowiedź 1

Ūji wa dokushin ni kagiru.

Podpowiedź 2

Potraktuj tabelę jako sudoku i uzupełnij puste pola odpowiednimi symbolami.

Podpowiedź 3

Weź odpowiednią literę z danego pola i odczytaj hasło, np. pierwsza litera ze słowa znajdującego się w komórce 4D

FILM 3 (3p.)

Czasami w trakcie oglądania filmu można zapomnieć, że postacie to tylko ludzie, a odległy świat, w który się zagłębiamy, to tak naprawdę plan filmowy. Jednak doskonale wiesz, że filmy wielokrotnie niosą za sobą morał, wartości czy ukryte przesłanie. Potrafisz je odnaleźć w każdej oglądanej ekranizacji?


Podpowiedź 1

Zestaw towarzyszy głównej bohaterki w kolejności, w jakiej ich spotykała.

Podpowiedź 2

Poszukaj odpowiedzi w adaptacji powieści L. Franka Bauma.

FILM 4 (3p.)

Jak się teraz czujesz? Jak podróżnik, który musi dotrzeć do wyznaczonego miejsca? A może jak detektyw, który musi rozwikłać życiową zagadkę? Nie poddawaj się. Zrobiłeś już pierwsze filmowe kroki, więc cel jest już coraz bliżej. Znajdź rozwiązanie i rusz dalej.


Podpowiedź 1

Górne obrazki wskazują na tytuł filmu.

Podpowiedź 2

Obrazki z drugiej linii i tła nawiązują do fabuły i miejsca w którym się dzieje akcja filmu.

Podpowiedź 3

Odpowiedzią jest miasto, w którym dzieje się akcja filmu. Ilość kropek wskazuje ilość znaków, które tworzą hasło.

FILM 5 (3p.)

Historia światowej kinematografii jest pełna niespodzianek. Jedną z  popularniejszych form filmowych jest musical, który daje możliwość połączenia słów z muzyką i tańcem, co czyni film o wiele bardziej emocjonalnym. Wejdź w głąb prawdziwie muzycznych opowieści!


Podpowiedź 1

Ścieżka dźwiękowa do tego filmu zawiera także piosenkę w trakcie, której aktor śpiewa w deszczu.

Podpowiedź 2

Może tu pomóc angielska wersja największej internetowej encyklopedii.

FILM 6 (4p.)

Pewnie jesteś ciekaw, jaki film jako kolejny stanie na Twojej drodze. Może jego akcja rozegra się na pustyni, może na Dzikim Zachodzie, a może wśród tropikalnych lasów. Czy wiesz już, w którym kierunku powinieneś podążać dalej?Podpowiedź 1


Przyda Ci się kartka i ołówek.

Podpowiedź 2

N;S; itd. to kierunki świata. Liczby to odległości.

Podpowiedź 3

Nakrycie głowy popularne na Dzikim Zachodzie,.

FILM 7 (4p.)

Jest wiele filmów, które określa się światowymi klasykami, a ich nieznajomość budzi w towarzystwie poczucie wstydu. Takie filmy na pewno jesteś w stanie rozpoznać po jednym znaku, scenie, osobie czy melodii. Czy uda Ci się to też tym razem?


Podpowiedź 1

Symbole w prawym dolnym rogu wskazują na tytuł filmu.

Podpowiedź 2

YT dobrze pamięta tę scenę.

FILM 8 (3p.)

Każdy etap produkcji filmowej bywa ekscytujący. Widzowie czekają na informacje dotyczące obsady, fabuły i innych wycieków z planu. Jednak najbardziej fascynujący zawsze okazuje się efekt końcowy….

Podpowiedź 1

Jedna z popularniejszych produkcji włosko-francuskich tamtych lat.

Podpowiedź 2

Tytuł filmu można odnaleźć w biografii filmowej francuskiego aktora urodzonego w Courbevoie w 1914 roku.

FILM 9 (3p.)

Czy wiesz, że w tym filmie ani razu nie padło słowo mafia? Dlaczego? Powód jest zaskakujący, a prawdą jest fakt, że prawdziwa mafia zabroniła twórcom używania tego określenia. Jednak to nie przeszkodziło widzom zrozumieć, o co w nim tak naprawdę chodzi. A czy Ty znasz odpowiedzi na nurtujące pytania z nim związane?


Podpowiedź 1

Ojciec Santina, Frederica, Michaela i Connie.

FILM 10 (5p)

Zatrzymaj się na chwilę i się zastanów – skąd scenarzyści czerpią inspirację do swoich filmów? Z życia? Z książek? A może… z własnych snów?

Podpowiedź1

Przyda Ci się angielska wersja Wikipedii.  Zagadka od początku prowadzi Cię przez ciąg skojarzeń. W pierwszej części chodzi o nazwisko pewnego reżysera, który wyreżyserował film z cytrusem w tytule.

Podpowiedź 2

Gdy już wiesz, kto to - sprawdź, jakie filmy wyreżyserował na podstawie powieści Króla (z ang. King)

Podpowiedź 3

Stephen King "Lśnienie" napisał po pobycie w pewnym hotelu, który stał się inspiracją dla jego z książki i filmu (po angielsku Overlook - punkt widokowy, ale i przeoczenie ;)). Jak nazywał się ten hotel?

Podpowiedź 4

Podaj numer pokoju, w którym w hotelu u Stanleya zatrzymał się Stephen King przed napisaniem Lśnienia.

FILM 11 (4p.)

Wyprodukowanie dobrego filmu to nie lada sztuka. Składa się na to ogrom działań, wykonanych przez wielu ludzi - reżyserów, scenarzystów, scenografów czy aktorów. Film to tak naprawdę ludzie, którzy go tworzą. Czy wiesz ile osób potrzeba, by stworzyć nawet najkrótszą scenę?


Podpowiedź 1

Wejdź na stronę (filmsite) wskazaną w notatkach  i poszukaj, czego Ci trzeba.

Podpowiedź 2

Na polach znajdują się numery i tytuły filmów. Dodaj liczby, które zostały wyróżnione żółtym kolorem.

FILM 12 (5p.)

Są aktorzy, którzy wyjątkowo zapadają w pamięć. Jednych utożsamiasz tylko z popularną postacią, którą zagrali, z kolei drugi zapamiętasz jako wybitnych aktorów, którzy potrafią się wcielić w każdego bohatera. Na pewno masz w głowie teraz listę nazwisk ulubionych aktorów. Jesteś już coraz bliżej powrotu do obecnych czasów, miej oczy szeroko otwarte.

Gdy dochodzimy do końca tej przepięknej i poruszającej historii zazwyczaj zostaje nam w głowie kilka symboli: nożyczki, pies, miłość i krzak

I właśnie z tych symboli należy wyciągnąć najpiękniejszą część historii używając następującej instrukcji:  Najpierw rozwiąż równanie, a następnie weź z pierwszego słowa dwie ostatnie litery, a z drugiego słowa pierwszą literę.

Podpowiedź 1

Kolory i symbole mają coś wspólnego.

Podpowiedź 2

Zwykłe zadania matematyczne (gdzie zazwyczaj podążamy zgodnie ze wskazówkami zegara) doprowadzą Cię do odpowiedniego rozwiązania.​

Podpowiedź 3

Dopasuj sekwencję symboli do kolorowego ośmiokąta w górnym rzędzie. Następnie ułóż symbole w kolejności kolorów ośmiokąta w dolnym rzędzie. Obróć je o 180 stopni, skreśl symbole odpowiadające czerwonemu kolorowi i z dwóch pozostałych wyrazów dobierz litery wg instrukcji.

FILM 13 (3p.)

Jak już zostało wspomniane – niektórych aktorów trudno wyprzeć z pamięci. Dużo zależy od roli, w którą się wcielają; od ich cech charakterystycznych; od rodzaju filmu czy ilości ról, w które się wcielili. A czy tym razem, udało Ci się zapamiętać to nazwisko? Oby, bo to klucz do tego, by ruszyć dalej.

Podpowiedź 1


Podpowiedź 2

Pani zagrała też w Trzech Muszkieterach z 1973.

FILM 14 (4p.)

Powstające serie filmowe to gratka dla widzów. Dzięki nim można dłużej pozostać w świecie ulubionej ekranizacji czy z niecierpliwością oczekiwać na jej kontynuacje. Popularne jest również tworzenie fandomowych teorii czy snucie własnych domysłów dotyczących dalszego rozwoju filmowej akcji. A gdyby ktoś pozwolił Ci zdecydować o dalszych losach ulubionego bohatera – podjąłbyś się tego zadania?

Podpowiedź 1

Szyfr związany jest z numerami kolorów.


Podpowiedź 2

Znaj polskie nazwy kolorów z numerów i połącz ich pierwsze litery, chyba że liczba w nawiasie stanowi inaczej. 

FILM 15 (3p.)

Dwójka z przodu wybiła. Witamy w XXI wieku. Światowe kino rozwija się coraz bardziej. Twórcy prześcigają się w wykorzystywaniu coraz to lepszych technik filmowych i efektów specjalnych, otrzymując za to nagrodę za nagrodą. Oskary, Grammy, Saturny to tylko część filmowego dziedzictwa. Zbudowany w tym filmie świat zasłużył na wiele więcej.

Podpowiedź 1

Wiersz zapisany jest w elfickim języku Quenya.


Podpowiedź 2

Twórca to elf, książę Noldorów.

FILM 16 (3p.)

Zapewne wiesz, że komedia jest jednym z najpopularniejszych gatunków filmowych. W końcu… kto nie lubi się pośmiać? Aktorzy komediowi są przeważnie tak charakterystyczni dla swojego gatunku, że nie umiemy, a czasami nawet nie chcemy, sobie ich wyobrazić w innych. Na pewno masz teraz przed oczami twarz swojego ulubionego aktora komediowego. Czy potrafisz sobie wyobrazić filmowy świat bez niego?

Podpowiedź 1

Pierwszy wers wskazuje na pewnego charakterystycznego aktora, który w swojej karierze zagrał w filmie parodiującym przygody Jamesa Bonda.

FILM 17 (4p.)

Jedni dawali się w niego wpisywać, inni przechowywali tam swoje tajemnice. Mimo to został on wspaniałą pamiątką na lata. Z wielu odnalezionych można by stworzyć wspaniałe filmy, które z pewnością zyskałyby całą rzeszę fanów. Każda osoba to inna, warta uwagi historia. Ta wzruszyła wiele osób do łez.

Podpowiedź 1

Dużo scen z tego melodramatu można znaleźć na YT.


Podpowiedź 2

Hasła do krzyżówki są związane z amerykańskim melodramatem w reżyserii Nicka Cassavetesa.


FILM 18 (4p.)

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?

Gdzie ta koja wymarzona w snach?

To motyw, który w całej historii kinematografii pojawił się wiele razy. Ale ten jeden raz szczególnie zyskał na popularności. Czy oglądałeś ten film uważnie?

Podpowiedź 1

Liczba kropek odpowiada liczbie liter.

Podpowiedź 2

Pirat, który na pokładzie swojego statku miał przewozić dusze ze świata żywych do świata zmarłych

FILM 19 (3p.)

Filmowe historie często lubią się powtarzać. Lubią też zataczać koło, ale zdarzyło się również, że jedna biegła w drugą stronę – od końca do początku. Zadziwiające? Ale prawdziwe, a to wszystko na podstawie historii z 1922 roku.

Podpowiedź 1

Poznaj historię staruszka z filmu, w którym Brad Pitt  urodził się jako starzec i z  upływem lat stawał się coraz młodszy.

FILM 20 (3p.)

Twórcy filmów często inspirują się wydarzeniami historycznymi, życiowymi problemami, literaturą, jak również wspomnieniami poszczególnych osób, które chcą opowiedzieć swoją historię. Tak było i tym razem. Jednak… czyje były to wspomnienia?

Podpowiedź 1

Widoczne na zdjęciu zwierzę to wilk.

Podpowiedź 2

Osoba oznaczona strzałką to makler giełdowy.

FILM 21 (2p.)

A kosmos? To temat rzeka. Wielki, niezbadany, ciągle odkrywany. To inspiracja dla wielu filmowych twórców. Pamiętasz wszystkie obejrzane filmy o popularnych planetach, galaktyce czy czarnej dziurze?

To wyobraź sobie, że wpadłeś do tunelu czasoprzestrzennego. Wszystkie przyrządy szwankują. Masz tylko jedną szansę, żeby wpisać poprawne współrzędne. Od tego zależy czy uda Ci się wydostać i ruszyć dalej. 


Podpowiedź 1

Do wyjścia prowadzi tylko jedna droga. 

FILM 22 (4p.)

Rok 2016. Już prawie udało Ci się przebrnąć przez całą historię kinematografii z ostatnich 100 lat. Dalej nie umiesz w to uwierzyć? Racja, znalezienie filmowego wehikułu czasu, i to takiego, którym nie da się wrócić, to niecodzienna sprawa. Wręcz powiedzielibyśmy, że magiczna. Jednak dobrze radzimy – uwierz w to lepiej. Bo brak wiary w magiczne przedmioty czy magiczne głosy może świadczyć tylko jedno – zdecydowanie jesteś mugolem. 

Podpowiedź 1

Film o przygodach pewnego czarodzieja w Nowym Jorku.

Podpowiedź 2

Białoczerwona flaga wskazuje na narodowość osoby podkładającej głos głównemu bohaterowi filmu.

FILM 23 (3p.)

Podobno natchnienie to nieświadomy wybuch kreatywności w przedsięwzięciu artystycznym. Kto je najczęściej miewa? Czy doświadczają go również twórcy filmowi? Skąd się biorą ich wszystkie pomysły? Tak jak i my, na pewno chciałbyś się dowiedzieć, jak powstają te wszystkie porywające, filmowe opowieści. Odpowiedzi na poniższe pytania mogą przynieść powrót do rzeczywistości, którą stanowią naprzemiennie dwie dwójki i dwa zera.


Podpowiedź 1

Wczytaj się w tekst Bohemia Rhapsody.

FILM 24 (3p.)

Ostatni przystanek. Jesteś już tak blisko. Czy zawsze udaje Ci się dotrwać do końca i poznać nawet najmniejsze szczegóły, czy dodatkowe informacje dotyczące oglądanego filmu?


Podpowiedź 1

Pan Fleck śpiewał tę piosenkę dzieciom.

Podpowiedź 2

Piosenka ma wymiar terapeutyczny.

ilość punktów

[ field12 - field26 + field24 - field28 - field31 + field46 - field48 -field51 - field54 + field58 - field61 - field64 + field68 - field71 - field283 - field286 + field77 - field78 + field82 - field85 - field88 - field91 + field97 - field100 - field102 + field108 - field110 + field113 + field118 - field121 + field125 - field128 - field131 - field134 - field137 + field142 - field147 + field151 - field154 -field157 - field289 + field162 - field164 - field167 + field171 - field174 - field178 + field182 - field185 - field188 + field192 - field196 + field201 - field205 - field208 + field212 - field215 - field218 + field223 - field226 + field232 - field235 - field238 + field243 - field246 + field251 - field255 - field256 + field261 - field263 + field270 - field273 - field276 - field294 ]

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder